ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent IPadress - Tar fram information om din IPadress
Bredbandskoll - Fakta och information om BredbandskollInformation om din IPadress

Din IPadress är: 3.214.224.207


Hur tar jag fram min IPadress?

Att ta fram IPadressen från dator, surfplatta eller mobiltelefonen är inte så svårt. Hur man gör beror lite på vilket system du har tillgång till. Vi ska försöka redovisa hur man enklast hittar IPadressen för olika tillfällen.


Hitta IPadressen med hjälp av PHP

IPadressen få kan tas fram enkelt i PHP via anropet
$_SERVER['REMOTE_ADDR']


Visa IPadressen i system ASP

IPadressen kan visas i APS genom
<% Response.Write Request.ServerVariables('REMOTE_ADDR') %>


Använd JavaScript för att visa en IPadress

För att ta fram eller visa en besökares IPadress kan JavaScript användas

<script language='javascript'>
var ip = '<!--#echo var='REMOTE_ADDR'-->'
function ipval() {document.myform.ipaddr.value=ip;}
window.onload=ipval
</script>
<form method='post' action='' name='myform'>
<input type='text' name='ipaddr' readonly>
</form>


Identifiera IPadressen i Window7 och Vista

Du kan lätt i Wondoes 7 få fram din IPadress genom att göra enligt nedan

  • Skriv in cmd under Start / Sök
  • I command promten skriver du ipconfig


Ta fram IPadress i Window XP och Windows 2000

Du kan lätt få fram din IPadress genom att göra enligt nedan

  • Välj Start / Run
  • Skriv in cmd
  • I command promten skriver du ipconfig

Identifiera MACadress i Windos 7 - Windows XP och Windows Vista

Ifall du vill få fram dina egan MACadresser kan du göra på följande sätt:

  • I command promten skriver du getmac -v