Bredbandskoll - Fakta och information om BredbandskollVad är Bredbandskollen?

Bredbandskollen.se ger dig mycket noggrannare mätningar på din bredbandshastighet än den momentana hastighet som mäts här på Bredbandskoll.net.

Bredbandskollen.net är ett konsumentverktyg som hjälper bredbandskunder att utvärdera sin bredbandsuppkoppling. Med hjälp av verktyget kan konsumenten få ett mätvärde och en rekommendation hur väl detta mätvärde stämmer överens med den förväntade kapaciteten på Internetanslutningen.

Bredbandskollen finansieras av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) som och är en oberoende allmännyttig organisation som driver för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Under framtagingen av Bredbandskollen och tidigare TPtest har både Post- och telestyrelsen och Konsumentverket varit delaktiga, men sedan den 14 januari 2009 drivs Bredbandskollen helt självständigt av .SE.

Bredbandskollen i mobilen

Bredbandskollen kan även mäta din bredbandshastighet för iPhone, iPad och Android. Mätningarna över ditt bredband delar du även anonymt med dig på bredbandskollen och du kan också se andras mätningar på bredbandskollen.